Avaleht

Levi lühilainel

Elementaarset

CB 27 MHz

CB tehnika

PMR 446 MHz

CLUB 3Ø4

QSL kaardid

H A M

Skeemid

Kodukootud

Ringhääling

Galeriid

Universum

Areaal

Mina ise

Minu Eesti

Varia

Amburi koduleht              Raadioamatörism CB lainealadel              Amburi koduleht

CB / HAM transiiver President George
Programmeerimine Tundlikuse parandamine Sisendfiltri varikap häälestus
Sagedusdiapasooni laiendamine Displei valgustuse uuendamine Peakomplekti kasutamine
CB27 FINTEC FC-400 CB27 MAXI-4000

Minu enda CB 27 MHz vabakasutuse lainealadel kasutatav tehnika.

 

*       *       *


 

CB / HAM transiiver "PRESIDENT GEORGE"


   Minu põhiliseks CB 27 MHz laineala statsionaarjaamaks on AM / FM / SSB transiiver "President George".

 

   Selle muretsemisel oli otsustavaks teguriks transiiveri hea tundlikus vastuvõtul (0.2 µV / 20 dB Sinad, selektiivsus peegelkanali suhtes 70 dB) ja SSB modulatsiooni olemasolu mudelil. Ja muidugi ka võimalus jaama programmeerida CB multinormile, mis võimaldab seda kasutada (küll väikese ümberehitusega) ka 10 m ja 12 m amatöörlainealadel.

   Transiiveri programmeerimisel CB multinormile (6 diapasooni, sagedusalas 26,065 - 28,755 MHz, igas 40 kanalit, kui samm on 10 KHz) jäi aga vastuvõtuosa püsihäälestusega sisendfiltri läbilaskeriba liiga kitsaks ja tundlikus langes sagedusala ülemistel ja alumistel sagedustel tunduvalt. Seepärast tuli jaamas teha mõningaid allpool kirjeldatud muudatusi.

   Peale väikeste muudatuste tegemist olen nüüd "President George"- iga töötanud juba mitmeid aastaid, pidanud sellega põhilise osa oma CB kaugsidedest (lisavõimendajat kasutamata) rahul nii selle tundlikuse kui selektiivsuse, saate ja vastuvõtu kvaliteedi (eetris on kiidetud tugevat ja puhast modulatsiooni nii FM-is kui SSB-s) kui ka aparaadi töökindlusega.

   Olen mitmel korral testinud "George" paralleelselt mõne uue transiiveri mudeliga, aga seni pole leidnud vähimatki põhjust selle väljavahetamiseks, CB 27 MHz lainealas töötamiseks.


   

"President George" koos SWR/Power-meetri, kodukootud S-meetri, toiteploki ja tuuneriga. Paremal HF GP antenn.
Programmeerimine


   Kui on soov kasutada raadiojaama CB 11 m laineala alumistes ja ülemistes bändides (DX sideks) või HAM 10 m lainealas, aga selle programm on CEPT normis (40 kanalit, AM / FM 4 W, SSB 12 W, 26,965 MHz - 27,405 MHz), tuleb jaam ümber programmeerida CB multinormile (26,065 MHz - 28,755 MHz).
   Seda saab teha järgmiselt:

   a)  Lülita jaam sisse, vajutades klahvile POWER.
   b)  Lülita jaam välja, vajutades klahvile POWER.
   c)  Vajuta klahvile POWER ja hoia seda sees, kuni jaam lülitub sisse ja uuesti välja.
   d)  Hoides klahvi POWER edasi sees, vajuta klahvid PA ja DIMMER üheaegselt sisse.
   e)  Vabasta klahv POWER 5 sekundi pärast, hoides klahve PA ja DIMMER sees. "code" vilgub ekraanil
5 sekundit ja kustub. Ekraan jääb helendama.
    f)  Vabasta klahvid PA ja DIMMER.

   g)  Vajuta:

   M1 - kui tahad 240 kanalit - AM / FM / SSB.  AM / FM 0,5 W - 25 W,  SSB - 35 W (CB multinorm), ekraan kustub.

   M3 - kui tahad 40 kanalit - FM, 0,5 W - 4 W (vana CEPT norm), ekraan kustub.

   PROGRAM - kui tahad 40 kanalit - AM / FM 0,5 - 4 W, SSB 12 W (uus CEPT norm), ekraan kustub.

   h)  Vajuta klahvi POWER. Sinu jaam on nüüd uuesti programmeeritud.

  Rahvusvahelises multinormis kasutatavad funktsioonid, mis CEPT normis puuduvad:

  Vajutades klahvi DIMMER, saad vahetada diapasoone alt üles - A B C D E F A... (6 diapasooni, igas 40 kanalit kui samm on 10 kHz) ja klahvi pikemalt sees hoides, ülevalt alla - F E D C B A F...
  Vajutades klahvi SELECT, saad muuta sagedusel liikumise sammu, kas 10 kHz või 5 kHz.

    P.S.   "President George" diapasoonid A,B,C,D,E,F vastavad CB bändidele C,D,E,F,G,H.
Vastuvõtja tundlikuse parandamine


 

   "President George" kõrgsagedusvõimendi sisendastmes töötab transistor 2SC1674L (Q8), mis on esimeseks nõrga sisendsignaali võimendajaks. See transistor peab olema suure võimenduse ja võimalikult väikese mürateguriga. Mida väiksem on transistori omamüra, seda vähem summutab see võimendatavat nõrka signaali ja vastuvõtja tundlikus paraneb.

   Kuigi "President George" on väga hea tundlikusega ja sisendtransistor 2SC1674L ka suure võimendusteguriga, jääb selle mürategur alla kõrgsagedustransistorite uusima põlvkonna madala omamüraga mudelitele. Vahetades selle uuema, suure võimenduse ja veel väiksema omamüraga transistoriga, saab omamüra vähendamise arvel vastuvõtja tundlikust veel veidi suurendada.

   Transistori Q8 tööparameetrid on, VCE = 6 V ja IE = 2,5 mA. Väga hästi sobib transistori 2SC1674L asemele transistor   2SC2999. See transistor on samade tööparameetrite juures veidi suurema võimendusega, aga tunduvalt väiksema omamüraga.
    (Võib vahetada ka mõne muu suure võimenduse ja väikese omamüraga transistoriga.)

   Peale transistori vahetamist häälesta sisendfilter L2 (pooli südamikuga) uuesti signaali maksimumile, sagedusel
27,205 MHz (kanal 20).
KSV sisendfiltri varikap häälestus


   Kõrgsagedusvõimendi sisendfiltrist L2 - C4 sõltub suurel määral nii vastuvõtja tundlikus kui selektiivsus. See ribafilter peab läbi laskma signaali sagedusalas 26,065 MHz - 28,755 MHz. Kuigi kesksagedusele häälestatud filter on suhteliselt laiaribaline, nõrgeneb signaal jaama alumistel ja ülemistel sagedustel tunduvalt.
   Maksimaalse tundlikuse saavutamiseks peaks kondensaatori C4 (33 pF) mahtuvus olema sagedusel 26,065 MHz 36 pF ja sagedusel 28,755 MHz 29 pF.

   Seda on võimalik saavutada, muutes filtri varikapiga häälestatavaks. Selleks vaheta kondensaator C4 (33 pF).
22 pF-se keraamilise kondensaatoriga ja muuda skeemi, ülaltoodud joonise ja alltoodud piltide järgi.

 

   Lülita jaam sisse, vastuvõtule AM 27,205 MHz (kanal 20). Ühenda voltmeeter kontrollpunkti TP2 ja keera pooli L405 südamikuga pinge 2,5 V +/- 0,01 V.   VCO pinge jääb 1,5 V sagedusel 26,065 MHz ja 4,4 V sagedusel 28,755 MHz. Varikapi  BB156  mahtuvus peab jääma vastavalt  14 pF pingel 1,5 V  ja  7 pF pingel 4,4 V,

(14 pF + 22 pF = 36 pF   ja   7 pF + 22 pF = 29 pF).

   Lõpuks häälesta sisendfilter L2 (pooli südamikuga) uuesti signaali maksimumile sagedusel 27,205 MHz (kanal 20).
   Sellise ümberehituse tulemusena tõuseb vastuvõtja tundlikus kogu sagedusdiapasooni ulatuses samale tasemele.
Sagedusdiapasooni laiendamine


   CB multinormile programmeeritud raadiojaama sagedusdiapasoon on 26,065 MHz - 28,755 MHz. Tehes jaamas minimaalseid muudatusi, saab seda edukalt kasutada ka 10 m amatöörlaineala sagedusdiapasooni lõpuni ja kogu 12 m amatöörlainesala ulatuses.

VCO (Voltage Controlled Oscillator)

VCO genereerimissagedus on 36,760 MHz - 39,450 MHz.

 

   VCO genereerimissagedus sõltub varikapi D424 ahela komponentidest. Muutes kondensaatori C452 mahtuvust (määrab ära L405 sageduse), saame VCO sageduse muutmisega muuta kogu jaama sagedust.
   Võttes C452 mahtuvuseks 33 pF, suureneb VCO sagedus 2 MHz. Võttes C452 mahtuvuseks 62 pF, väheneb VCO sagedus 2 MHz, muutes seega kogu jaama sagedust samavõrra üles või alla.
    Peale C452 vahetamist vaheta ka sisendfiltri kondensaator C4 vastavalt väiksemaks või suuremaks ja häälesta uuesti sisendfilter L2.
   Kui soovid sagedusala laiendada mõlemale poole (24,065 MHz - 30,755 MHz), oleks soovitav, parema tundlikuse saavutamiseks diapasooni äärtel, muuta sisend varikapiga häälestatavaks, nagu pakutud ülalolevas artiklis.

   P.S.  Kuna selline lihtne sageduse muutmise viis ei muuda displei näitu, tuleb sageduse ümberlülitamisel kõrgemale või madalamale, vastavalt näidule liita või näidust lahutada 2 MHz.
Displei valgustuse uuendamine


   "President George" esipaneeli valgustus on kahevärviline, saab lülitada kas punase või rohelise valgustuse. Klahvide ja nuppude taga on valgusdioodid, displei valgustamiseks hõõglambid, kaks punast ja kaks rohelist.
   Viga on selles, et need imepisikesed hõõglambid kuumenevad ja kipuvad pideval jaama töötamisel kaunis ruttu läbi põlema. Lampide vahetamiseks tuleb aga jaam lahti kiskuda, esipaneel ja ka esiplaat koos displeiga maha võtta. Alles siis pääseb lampe vahetama.

   Tänapäeval on juba saadaval ka suure valgustugevusega valgusdioode, seepärast, arvestades nende pikka tööiga, asendasin lambid 3 mm läbimõõduga siniste valgusdioodidega  L-7104PBC-H  2000mcd  20° (suuremad dioodid ei mahu displei otstes olevatesse lampide aukudesse). Valgusdioodide värvus on igaühe maitseasi.


GEORGE displei siniste valgusdioodidega.

 

   Lampe lülitavad transistorid Q708, Q709, Q711, Q712 jootsin välja ja lampidelt (nüüd dioodidelt) nende kollektorite alla tulevate kontaktide ja miinusest emitterite alla tulevate kontaktide vahele jootsin 680 Ohmised takistid. Seda selleks, et kahekaupa lülituvate, punaste või roheliste lampide asemel kõik neli valgusdioodi põleks pidevalt. Baaside alla tulevad kontaktid jäid lahtiseks.
   Displei kõigis neljas nurgas asetseva valgusdioodi üheaegse põlemisega saavutasin tugevama ja ka ühtlasema displei valgustuse, kui oli kahe lambiga.
   Valgustuse värvuse vahetamise klahv jäi ümber lülitama ainult klahvide ja nuppude taguseid punaseid või rohelisi valgusdioode.

 

   Kuna dioodide L-7104PBC-H valguskiir on samasuunaline selle jalgadega, aga displei tasapinna suhtes 90° alla jäävatesse lampide aukudesse mahtusid dioodid ainult otse, maalisin nende läbipaistvate korpuste välimised küljed kuni 45°-ni peegelvärviga hõbedaseks. Tänu sellele sain kogu valguse peegelduma 90° nurga all displeile ja sellel täies pikkuses ühtlaseks.
Peakomplekti kasutamine


  Enamikes tänapäeva peakomplektides (mikker-kuularites) on kasutusel elektreetmikrofonid, seda just nende väikeste gabariitide tõttu. Kuna soov oli kasutada sidepidamisel ka peakomplekti, aga "President George" mikrofon on dünaamiline, tuli teha mikrofoniahelas mõningaid muudatusi.


Elektreet mikrofonikapsli siseehitus ja "George" mikrofoniahela muudatused.

 

   Ahelasse, mis läheb mikrofoni pesa jalalt Nr 1 otse "Mic Gain" potentsiomeetrisse, tegin katkestuse, mikrofoni tuleva toite ja potentsiomeetri vahelise galvaanilise ühenduse lahutamiseks ja vahele jootsin 0.1 µF (suurem tõi madalad liiga esile) keraamilise (mitte elektrolüüt) kondensaatori.
   Otse mikrofoni pesa all, trükiplaadil on TX +8 V saatelülituse ahela traadist ühenduslüli. Sealt tõin 4,7 kOm takisti kaudu toite mikrofoni pesa jalale Nr 1 (elektreetmikrofoni toiteks).
   Elektreetmikrofoni sagedusriba ja oma hääle tämbrit arvestades muutsin mõnevõrra ka korrektsiooniahelaid mikrofonivõimendi plaadil. Kuna sellised muudatused mikrofoni ahelas ei sobinud enam dünaamilisele mikrofonile, vahetasin ka jaama enda mikrofoni garnituuris dünaamilise mikrofoni elektreetmikrofoniga.

   Jaama juhtimine peakomplekti kasutamisel toimub jalgpedaali või käsipuldiga (mõlemasse käib juhtkaabel pistikuga). Juhtahelad lähevad pedaalist (käsipuldist) jaama garnituuri omaga identsesse mikrofoni pistikusse, kuhu tuleb laua plaadi alt, mikrofoni / kuulari pesade karbist, ka mikrofoni juhe.
   Samast karbist läheb korrektsiooniahela kaudu kuulari juhe jaama tagaküljel olevasse lisakõlari pesasse ("GEORGE"-il kuulari pesa kahjuks puudub).
   Raadiojaama laua plaadi alla kinnitatud mikrofoni / kuulari pesade karpi ehitasin lisaks veel potentsiomeetritega häälestatava RC ribafiltri, millega saan reguleerida kuularitesse tuleva signaali helisagedusriba laiust ja nihutada läbilaskeriba nii kõrgemale kui madalamale, parima arusaadavuse saamiseks, olenevalt signaali tämbri ja häirete iseloomust.
CB27 FM transiiver FINTEC FC - 400 

   Kõige vanemaks, juba 90-ndate algul ostetud CB jaamaks on mul 40 kanaliga, ainult FM ja 4 W väljundvõimsusega autojaam FINTEC FC-400M. See sai muretsetud küll töötarbeks, aga kui hiljem, 90-ndate keskel, 27 MHz lainealas kauglevi hakkas tekkima, sai sama jaamaga tehtud ka esimesed CB kaugsided. Siseruumis kasutamiseks ehitasin talle peale ostmist kohe juurde ka toiteploki.
   Praegu seisab FINTEC FC-400M koos toiteplokiga kapis riiulil, tagavara CB jaamana.
CB27 käsijaam  MAXI - 4000


       Kunagi sai omale ostetud mobiilseks kasutamiseks ka CB käsijaam MAXI - 4000. Kuna siis oli lubatud
    ainult FM modulatsioon, ei pidanud eriti tähtsaks AM modulatsiooni olemasolu.
    Tähtsam oli siis see, et antenn oli TNC pesaga ja teise pesa kaudu sai kasutada välist toidet 13,8 V.
    See võimaldab jaama lihtsalt kasutada ka autos, magnetantenniga katusel ja toitega sigaretisüütajast
    (4 W-le jaamale piisab täiesti ega võta sisse ka häireid).

PÕHILISED ANDMED
Sagedus    26,965 MHz - 27,405 MHz (40 kanalit)
Antenn    18,5 cm (TNC pesaga)
Toide    8 tk AAA tüüpi akut või patareid (9,6 V - 12 V)
Jaama toitepinge pesast    13,8 V (max. 15 V)
Saatevõimsus    4 W
Modulatsioon TX/RX    FM (F3E)
SQUELCH    Kahinalukk (reguleeritav)
SCAN   Kanalite skaneerimine
CH 9    Otselülitus kanalile 9
VOX    "Käed vabad" funktsioon (lülitub saatele häälega)
PTT/Mikrofoni ja lisakõlari pesad    3,5 mm ja 2,5 mm
Gabariidid    71 mm x 40 mm x 165 mm (ilma antennita)
Kaal ilma akudeta/patareideta    250 grammi

   Auto peal kasutan koos käsijaamaga 1450 mm pikkust magnetalusega autoantenni "TTI CB 145".Tagasi algusesse